Articles

Үнийн санал

 

Бүтээгдэхүүн Багтаамж Үнэ
“Био 00” жорлон   2’500’000₮
“Био зөөврийн жорлон” 10л 170’000₮
“Био суултуур”   65’000₮
Зөөврийн 00-ын майхан   50’000₮
Биола шингэн 28000₮
Эвхдэг сав 10л 4500₮
Эвхдэг сав 20л 5900₮
Суултуурын түшлэг   50’000₮
Био 00-ийн тулгуур   50’000₮